היסטוריה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: היסטוריה

הרשקוביץ, בת שבע, ואלחנן בראון. "תשמיש בהריון חז"ל מול חכמי יוון לאור המחקר החדיש" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 113-121.
ביק (שאולי), אברהם. "הרפואה במשנתו ההלכתית של הגאון רבי יעקב עמדין" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 11-13.
Jotkowitz, Alan . "On the Fiftieth Anniversary of the Publication of “Jewish Medical Ethics”" JME 8.1, 2011, עמ' 4-7.
שמש, אברהם. "Therapeutic Bathing in Rabbinic Literature: Halachic Issues and their Background in History and Realia" JME 7.2, 2010, עמ' 57-67.
שמש, אברהם. ""The Powerful Drug": Opium and its Derivatives in Medieval and Modern Medicine in the Light of Jewish Literature" JME 7,1, 2009, עמ' 61-70.
שמש, אברהם. "Syphilis in Jewish Sources: Medical, Halachic and Ethical Aspects" JME 6,1, 2007, עמ' 65-74.
שטיינברג, אברהם. "מגפת הקורונה ה'תש"פ – היבטים היסטוריים, רפואיים והלכתיים" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 7-46.
הלפרין, מרדכי, ואחרים. "A New Insight to Mysterious Talmudic Rulings: Metzitza and Bathing in Warm Water in the Performance of Jewish Ritual Circumcision – A modern Explanation for Their Institution and its Clinical, Halachic, and Legal Significance" JME 5,2, 2006, עמ' 26-44.
שטיינברג, אברהם. "רפואה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 158-245.
שטיינברג, אברהם. "רופא – נספח – רשימת רופאים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 79-110.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן