הסכמה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: הסכמה

שטינברג, אברהם. "חולה – נספח – חוק זכויות החולה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 463-483.
שטינברג, אברהם. "הסכמה מדעת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 633-717.
שטינברג, אברהם. "גילוי מידע לחולה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 479-512.
שטינברג, אברהם. "הערת העורך: הסכמת החולה לטיפול רפואי (חלק שלישי)" חוברת אסיא טו, תשל"ז, עמ' 20.
כרמי, אמנון. "הסכמת החולה לטפול רפואי (חלק שלישי משלשה חלקים)" חוברת אסיא טו, תשל"ז, עמ' 13-21.
שטינברג, אברהם. "הערות העורך – הסכמה לטיפול" חוברת אסיא יג, תשל"ו, עמ' 25-27.
כרמי, אמנון. "הסכמת חולה לטפול רפואי (חלק ראשון משני חלקים)" חוברת אסיא יג, תשל"ו, עמ' 11-24.
כרמי, אמנון. "הסכמת חולה לטפול רפואי (חלק שני משלושה חלקים)" חוברת אסיא יד, תשל"ו, עמ' 23-27.
נבנצל, אביגדור. "כפיה על תרומת דם, הסכמת קטן לתרומת איברים והיתר שתיה למיניקות ביום הכיפורים" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 208.
ברוידא, חזקיהו. "חובת הרופא לחולה, בנסיבות של חילוקי דעות ביניהם" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 80-84.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן