הפלה מלאכותית Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: הפלה מלאכותית

שטיינברג, אברהם מנחם הלוי . "בענין הפלה טפולית" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 39.
ישראלי, שאול. "בענין הפלה מלאכותית" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 38-39.
שטינברג, אברהם. "ההפלה המלאכותית במקרה של אדמת בהריון" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 19-27.
, "International Responsa Project: Reconstruction after mastectomy; Termination of Pregnancy; Nurse Working on Shabbat ; Fertility , Ovum Freezing" JME 8.1, 2011, עמ' 13, 39, 42, 64.
הלפרין, מרדכי. "Termination of Pregnancy: Legal, Moral and Jewish Aspects" JME 6,2, 2008, עמ' 41-51.
יעקובוביץ, עמנואל. "Some Modern Responsa on Fertility, Infertility & Abortion" JME BOOK II, 2005, עמ' 121-126.
שטיינברג, אברהם. "פדיון הבן" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו’), תשס"ז, עמ' 311-337.
יעקובוביץ, עמנואל. "Responsum: Plastic Surgery on Down’s Syndrome Children; Birth control for newlywed; Down’s Syndrome Infanticide Acquittal; Abortion after Rape" JME 1,1, 1988, עמ' 11-16.
שטינברג, אברהם. "הפלה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב’), תשס''ו, עמ' 717-817.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן