הצלת חיים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: הצלת חיים

קטן, חנה, ואחרים. "אמצעי מניעה – מבט הלכתי-רפואי" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 139-147.
פיינשטיין, משה. "תרומת דם לבנק הדם; CRYPTORCHIDISM (אשך טמיר) – נתוח" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 11.
כשר, מנחם מנדל. "בבעיית השתלת לב" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 10.
אונטרמן, איסר יהודה. "בעיית השתלת לב מנקודת ההלכה" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 8-9.
שטיינברג, אברהם מנחם הלוי . "בענין הפלה טפולית" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 39.
ריישר, יעקב. "תרופה, שספק תרפא – ספק תחיש את המיתה" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 40.
גרודזנסקי, חיים עוזר. "נתוח, שספק יועיל – ספק יחיש את המיתה" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 39.
לוי, יעקב. "הצלת הולד במיתת אם" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 30-31.
לוי, יעקב. ""החולה לפנינו" (הרהורי רופא בענין היתר נתוחי מתים)" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 10-18.
בריש, מרדכי יעקב. "חלול שבת עבור מתאבד" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 28.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן