הרבנות הראשית לישראל Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: הרבנות הראשית לישראל

פינק, דוד. "Cerebro-Respiratory Death and Organ Donation for Transplantation: Halachic Concurrence with the Legislation" JME 8.1, 2011, עמ' 68.
מי עמי, נעמי. "Sperm Donation in Israel" JME BOOK III, 2011, עמ' 258-274.
Mei-Ami, Neomi. "Sperm Donation in Israel" JME 5,2, 2006, עמ' 14-25.
מצגר, יונה, ואחרים. "פרוטוקול מס' 7 מישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום ג' ד' תשרי תש"ע [22.9.09]" קביעת רגע המוות, עמ' .
אליהו, מרדכי, ואחרים. "שו"ת בענין החלטת מועצת הרבנות על השתלת לב מיום א' מרחשון תשמ"ז" קביעת רגע המוות, עמ' .
הלפרין, מרדכי. "המשמעות המשפטית של החלטת מועצת הרבנות הראשית בנושא השתלות לב בישראל" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 111-114.
ישראלי, שאול. "בהיתר השתלת לב כיום – היסודות להחלטת הרבנות הראשית" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 95-104.
אברהם, אברהם. "קביעת זמן המוות – על הערות העורך להחלטת מועצת הרה״ר" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 82-83.
סומר, חיים. "השתלות לב בישראל – החלטת מועצת הרבנות הראשית; נספחי נוהל בית חולים, בדיקת ABR" חוברת אסיא מב-מג, עמ' 70-75.
הלפרין, מרדכי. "השלמות לספר קביעת רגע המוות – מבוא" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 215-216.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן