השהיית קבורה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: השהיית קבורה

קוטק, שמואל. "The Controversy Concerning Early Burial – A historic chapter in Halacha" JME BOOK II, 2005, עמ' 390-395.
שטינברג, אברהם. "נתוח המת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה’), תשס''ו, עמ' 561-650.
הלפרין, מרדכי. "סימני המוות בתשובת החת”ם סופר והרקע ההיסטורי של התשובה" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 72-75.
, "שו”ת חת”ם סופר – יו”ד סימן שלח" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 65-72.
עוזיאל, בן-ציון. "סכומי התשובות בענייני רפואה והלכה מתוך שאלות ותשובות “משפטי עוזיאל” (חלק שלישי משלשה חלקים)" חוברת אסיא טו, תשל"ז, עמ' 21-28.
, "נוסח משולב של חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי״ג-1953 כפי שתוקן בחוק לתיקון חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון) התשמ״א-1980" חוברת אסיא מא, תשמ"ו, עמ' 22-24.
עמר, זהר. "החניטה במקורות ישראל" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 53-57.
שטינברג, אברהם. "חניטה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג’), תשס''ו, עמ' 529-543.
הלוי, חיים. "השתלת איברים מן החי ומן המת בהלכה" ספר אסיא ד, עמ' 251-259.
רון-וכסלר, מנחם. "בעיה לדיון: שמור עור המת לטיפול בחולי כוויה" ספר אסיא ד, עמ' 246-248.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן