חולה סופני Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: חולה סופני

הלפרין, מרדכי, ואחרים. "International Responsa Project; Animal castration; Dangerous treatment for dying patient; Anatomy Lab; Tahara after childbirth" JME 8.2, 2016, עמ' 22,26,29,39,55,70.
שטינברג, אברהם. "וידוי" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג’), תשס''ו, עמ' 241-250.
, "מקורות וציונים לפרשת ראובן מעיין ז״ל (זכות החולה חשוך המרפא להעזר בתרופות שטרם אושרו על ידי משרד הבריאות)" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 61.
זילברשטיין, יצחק. "היש חובה להתריע על חריגות בטיפול בחולה הטרמינלי?" חוברת אסיא מ, תשמ"ה, עמ' 43-44.
אברהם, אברהם. "הנוטה למות לעומת חשוך המרפא – הערת תגובה" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ח, עמ' 24-25.
זילברשטיין, יצחק. "מתן סמים כדי לשכך כאבים בסוף החיים – שו”ת" חוברת אסיא קיא-קיב, תשע"ט, עמ' 9-12.
הלפרין, מרדכי. "סימן ב – סייג לחכמה" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 17-28.
גניזי, יעקב. "חובת הרופא על פי ההלכה לטפל בחולה סופני המסרב לטיפול רפואי" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 146-166.
שטרן, שמעון, ויצחק זילברשטיין. "עוד על מתן מורפין לחולה סופני סובל" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 223-224.
זילברשטיין, יצחק, וי השינג. "מתן מורפיום לחולה סופני הסובל מחנק" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 218-222.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן