חום Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: חום

פיינשטיין, משה. "בדבר מדידת חום בשבת ויו”ט" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 20.
פאלק, פסח. "מד-חום חדש שמראה אותיות לפי חום הגוף (Fevertester) האם מותר למדוד בו בשבת" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 42-60.
הלפרין, מרדכי. "גלאי חום – מדחום המבוסס על גבישים נוזליים – סקירה הלכתית ומדעית" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 31-37.
, "הבנה מדעית חדישה של תהליכים פנימיים — השלכות הלכתיות: גלאי חום – מדחום המבוסס על גבישים נוזליים" חוברת אסיא לג, 24-28, עמ' 24-28.
שטינברג, אברהם. "מחלות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד’), עמ' 390-433.
נמיר, סודי. "שאלה לגבי פעולות האסורות בשבת" ספר אסיא ו, עמ' 70-74.
אידלמן, ארתור. "ההשלכות של התפתחויות חדשות ברפואה על ברית מילה" ספר אסיא ד, עמ' 229-235.
הלפרין, מרדכי. "גלאי חום – מדחום המבוסס על גבישים נוזליים" ספר אסיא ד, עמ' 72-78.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן