חשמל Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: חשמל

רובינשטיין, שמואל תנחום. "בדבר מכשיר שמיעה חשמלי בשבת" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 24-25.
הלפרין, מרדכי. "קווים אחדים לדרכו של הג״ר שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל בהלכות רפואה ופיקוח נפש" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 18-65.
רוזן, ישראל. "פתרון לאוטוסקופ בשבת" חוברת אסיא יד, תשל"ו, עמ' 12-22.
הלפרין, לוי. "שימוש במכשיר אדים בשבת" חוברת אסיא כד, תשל"ט, עמ' 37-40.
בולג, שמעון. "השימוש בשבת במחשבי-כיס בעלי צג של גבישים נוזליים וספרות שאינן ברות קיימא – הערות והארות" חוברת אסיא לד, תשמ"ג, עמ' 23-26.
, "ניהול סיכוני קרינה אלקטרומגנטית" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 173-228.
נויברט, יהושע, ואחרים. "פתיחתה בשבת של דלת מגנטית ע"י שינוי זרם ומתח – שו"ת" חוברת אסיא פה-פו, תשס''ט, עמ' 6-7.
הלפרין, מרדכי. "סימן ד – 'הסתר דבר' שפת הסתרים של ההלכה" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 35-47.
הלפרין, מרדכי. "סימן ב – סייג לחכמה" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 17-28.
נויברט, יהושע, ואחרים. "פתיחת בשבת של דלת מגנטית ע"י שינוי זרם ומתח – שו"ת" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 153-154.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן