טריפה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: טריפה

שטינברג, אברהם. "השתנות הטבעים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 185-240.
אילני, יעקב. "הערה בנושא טריפה באדם" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 114-115.
הלפרין, מרדכי. "קביעת החכם צבי – קבלת חז"ל או הערכה מדעית?" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 92-94.
, "שו"ת חכם צבי – סי' עז" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 76-91.
עוזיאל, בן-ציון. "סיכומי תשובות בענייני רפואה והלכה מתוך שאלות ותשובות "משפטי עוזיאל"" חוברת אסיא יג, תשל"ו, עמ' 27-34.
רובינזון, יעקב. "טריפה באדם" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 30-34.
אילני, יעקב. "הערה בנושא טריפה באדם" חוברת אסיא מד, עמ' 54-55.
, "עוד הערות על הספר "רפואה מציאות והלכה"" חוברת אסיא צט-ק, תשע''ו, עמ' 206-209.
הלפרין, מרדכי. "סימן כח – בן שמונה, טריפה מן הבטן וילוד שמוחו אטום: הגדרה הלכתית ואבחנה רפואית" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 347-356.
סולובייצ'יק, אליהו. "החשש ללעז על דברי חכמים בשיטת הרשב"א" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 22-23.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן