יחס למטופל Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: יחס למטופל

קופיאצקי, ארי. "Down's Syndrome: Informing the Parents – Guidelines with a Jewish Perspective" JME 2,1, 1991, עמ' 11-16.
הלפרין, מרדכי. "דיווח אמת לחולה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 359.
גליק, שמעון. "A Dying Patient's Perspective on Truth-Telling" JME BOOK III, 2011, עמ' 427-431.
אילני, צבי, ויעקב וינברגר. "The Obligation to Heal & Medical Malpractice The Right and the Obligation of the Physician to Heal" JME BOOK II, 2005, עמ' 78-104.
שטינברג, אברהם. "לימוד רפואה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד'), תשס''ו, עמ' 330-348.
שטינברג, אברהם. "הסכמה מדעת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 633-717.
שטינברג, אברהם. "גילוי מידע לחולה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 479-512.
כרמי, אמנון. "הסכמת חולה לטפול רפואי (חלק ראשון משני חלקים)" חוברת אסיא יג, תשל"ו, עמ' 11-24.
כרמי, אמנון. "הסכמת חולה לטפול רפואי (חלק שני משלושה חלקים)" חוברת אסיא יד, תשל"ו, עמ' 23-27.
הכהן אבינר, שלמה. "העמדת חולה מסוכן על מצבו" חוברת אסיא יט, תשל"ח, עמ' 39-43.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן