כבד Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: כבד

שטינברג, אברהם. "פרק רביעי: הכבד" פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, 1975, עמ' 45-52.
שטינברג, אברהם. "השתלת איברים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 41-184.
וולדנברג, אליעזר. "באיסור השתלת לב וכבד מאדם לאדם" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 205-217.
בר-אילן, נפתלי. "בענין מי שתורם לב או כבד להשתלה" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 125-135.
שטינברג, אברהם. "הפתולוגיה בתלמוד וכנושאי כליו, פרק חמישי: הכבד" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 46-53.
בר-אילן, נפתלי. "בענין מי שתורם לב או כבד להשתלה" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 131-141.
וולדנברג, אליעזר. "באיסור השתלת לב וכבד מאדם לאדם" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 115-128.
גראוס, חיה. "השתלות כבד באנגליה" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 62-69.
גרינברגר, חיה. "מערך החיסונים בישראל – היבט אפידמיולוגי ומבוא לדיון הלכתי" חוברת אסיא פז-פח, תש''ע, עמ' 5-27.
שטינברג, אברהם. "כבד ויותרת הכבד" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד'), תשס''ו, עמ' 51-72.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן