כלכלה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: כלכלה

שטינברג, אברהם. "נספח לערך משאבים מוגבלים – חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ”ד – 1994" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד’), תשס''ו, עמ' 864-884.
רפפורט, שבתי. "קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה – בעקבות הערותיו של פרופסור ד׳ מאיר" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 46-53.
מחפוד, איתמר, ויצחק זילברשטיין. "עוד על שיקולים כספיים בהצלת חיים" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 21-24.
זילברשטיין, יצחק, ומתתיהו וייסברג. "שיקולים כספיים בהצלת חיי אדם – שו”ת" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 13-20.
זילברשטיין, יצחק. "משאבים מוגבלים שיקולים כספיים בהצלת חיי אדם – שו”ת" ספר אסיא ט, עמ' 39-46.
רפפורט, שבתי. "קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה – בעקבות הערותיו של פרופסור ד׳ מאיר" ספר אסיא ז, עמ' 109-116.
מאיר, דוד. "קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה – הערות" ספר אסיא ז, עמ' 107-108.
רפפורט, שבתי. "קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה" ספר אסיא ז, עמ' 94-106.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן