לב Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: לב

שטינברג, אברהם. "פרק ראשון: לב וכלי הדם הגדולים" פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, 1975, עמ' 9-18.
הלפרין, מרדכי, ואחרים. "Heart Transplants in Israel – Decision of the Chief Rabbinate Council" JME 1,2, 1989, עמ' 2-10.
כשר, מנחם מנדל. "בבעיית השתלת לב" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 10.
אונטרמן, איסר יהודה. "בעיית השתלת לב מנקודת ההלכה" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 8-9.
מרגלית, דוד. "נספח לדיון על קביעת רגע המוות והשתלת איברים בגליון ג' של אסיא" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 42-43.
פרידמן, נתן. "השתלת הלב – לאור ההלכה" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 9-10.
הלפרין, מרדכי. "Siamese Twins: Rav Feinstein’s Ruling and the Subsequent Controversy" JME BOOK II, 2005, עמ' 422-426.
שטיינברג, אברהם. "רגע המוות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 816-863.
הלוי וואזנר, שמואל. "על השתלת לב" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 217-219.
וולדנברג, אליעזר. "באיסור השתלת לב וכבד מאדם לאדם" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 205-217.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן