לימודי רפואה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: לימודי רפואה

הופמן, דוד צבי, ויהודה אסאד. "דין כהן הלומד רפואה" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 28-29.
אֶטלינגר, יעקב. "השהיית נפל לאחר מותו – לצורך למוד" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 32.
ביק (שאולי), אברהם. "הרפואה במשנתו ההלכתית של הגאון רבי יעקב עמדין" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 11-13.
הלפרין, מרדכי, ואחרים. "International Responsa Project; Animal castration; Dangerous treatment for dying patient; Anatomy Lab; Tahara after childbirth" JME 8.2, 2016, עמ' 22,26,29,39,55,70.
שטינברג, אברהם. "לימוד רפואה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד'), תשס''ו, עמ' 330-348.
עוזיאל, בן-ציון. "סכומי התשובות בענייני רפואה והלכה מתוך שאלות ותשובות "משפטי עוזיאל" (חלק שלישי משלשה חלקים)" חוברת אסיא טו, תשל"ז, עמ' 21-28.
, "אתיקה ורפואה – אתיקה בבתי הספר לרפואה" חוברת אסיא יז, תשל"ז, עמ' 25-26.
שטינברג, אברהם. "בדין מצוות לימוד הרפואה" חוברת אסיא כ, תשל"ח, עמ' 8-12.
גליק, שמעון. "הרופא היהודי מי הוא ואיזהו?" חוברת אסיא לה, תשמ"ג, עמ' 5-9.
, "נוסח משולב של חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי״ג-1953 כפי שתוקן בחוק לתיקון חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון) התשמ״א-1980" חוברת אסיא מא, תשמ"ו, עמ' 22-24.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן