מדידה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: מדידה

פיינשטיין, משה. "בדבר מדידת חום בשבת ויו”ט" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 20.
פאלק, פסח. "מד-חום חדש שמראה אותיות לפי חום הגוף (Fevertester) האם מותר למדוד בו בשבת" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 42-60.
הלפרין, מרדכי. "גלאי חום – מדחום המבוסס על גבישים נוזליים – סקירה הלכתית ומדעית" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 31-37.
, "הבנה מדעית חדישה של תהליכים פנימיים — השלכות הלכתיות: גלאי חום – מדחום המבוסס על גבישים נוזליים" חוברת אסיא לג, 24-28, עמ' 24-28.
רוזן, ישראל. "קריאת מדידה בשבת" חוברת אסיא לג, תשמ"ב, עמ' 22-23.
פרימר, דב, ויצחק שיף. "מכתבים למערכת – בדיקת אבהות; מדידה בשבת" חוברת אסיא לז, תשד"מ, עמ' 83-86.
נמיר, סודי. "שאלה לגבי פעולות האסורות בשבת" ספר אסיא ו, עמ' 70-74.
שיף, יצחק. "בקורת מהירויות בשבת – איסור מדידה" ספר אסיא ו, עמ' 69.
הלפרין, מרדכי. "גלאי חום – מדחום המבוסס על גבישים נוזליים" ספר אסיא ד, עמ' 72-78.
רוזן, ישראל. "קריאת מדידה בשבת" ספר אסיא ד, עמ' 58-59.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן