מידע רפואי Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: מידע רפואי

קופיאצקי, ארי. "Down's Syndrome: Informing the Parents – Guidelines with a Jewish Perspective" JME 2,1, 1991, עמ' 11-16.
הלפרין, מרדכי. "דיווח אמת לחולה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 359.
רקובר, נחום. "בדין עדות רופא" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 33.
הלפרין, מרדכי, ודוד פינק. "Donor Anonymity and The Right to Know – Ethics and Jewish Perspectives" JME BOOK III, 2011, עמ' 275-286.
Blyth, Eric. "Donor Anonymity and Secrecy versus Openness Concerning the Genetic Origins of the Offspring: International Perspectives" JME BOOK III, 2011, עמ' 246-257.
הלפרין, מרדכי. "Donor Anonymity and The Right to Know – Ethics and Jewish Perspectives" JME 6,1, עמ' 4-10.
שטינברג, אברהם. "חולה – נספח – חוק זכויות החולה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 463-483.
שטינברג, אברהם. "הסכמה מדעת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 633-717.
שטינברג, אברהם. "גילוי מידע לחולה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 479-512.
הכהן אבינר, שלמה. "העמדת חולה מסוכן על מצבו" חוברת אסיא יט, תשל"ח, עמ' 39-43.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן