משפט עברי Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: משפט עברי

פרימר, דב. "קביעת אבהות על ידי בדיקת סוגי דם (במערכת ABO) במשפט הישראלי ובמשפט העברי" חוברת אסיא לה, 38-61, עמ' 38-61.
בן-שלמה, אליעזר. "החובה להציל נפשות במשפט העברי ובפסיקה של בית המשפט העליון בישראל" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 67-75.
ויגודה, מיכאל. "בירור יהדותה של תורמת ביצית – חוות דעת הלכתית" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 23-40.
טבנקין, חוה. "סוגיית מכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי" ספר אסיא יא, 2000, עמ' .
בזק, יעקב. "היבטים משפטיים בנושא פסיכאטריה" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ”ג-1993), עמ' 209-213.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן