ניוול המת Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: ניוול המת

לוי, יעקב. "המכון מול בעיות רפואיות הלכתיות" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 4-7.
שטיינברג, משה. "השתלת קרנית ממת לחי" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 31.
, "International Responsa Project: Shiduchin & Procreation ; Halachic sources for treating body parts; Reconstruction surgery and tattoos" JME 7,1, 2009, עמ' 13, 58.
שטינברג, אברהם. "נתוח המת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס''ו, עמ' 561-650.
, "בענין נתוחי מתים" חוברת אסיא ט, תשל"ד, עמ' 34-35.
כהנא, קלמן. "מכתבים למערכת- ניתוחי מתים בשיטת הבן איש חי" חוברת אסיא מ, תשמ"ה, עמ' 72-73.
מאיר, דוד, ואחרים. "מכתבים למערכת – מוות מוחי; הוצאת וולד לאחר מות האם; צום מיניקות ומעוברות ביוה"כ; טלטול וניוול המת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 183-195.
, "ספק פקוח נפש שאינו לפנינו – התירו סופן משום תחילתן בפקו"נ" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 152-158.
, "פתיחת קברים והפקת ד.נ.א. לצורך זיהוי" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 117-123.
שטיינברג, אברהם. "פתיחת קברי ילדי תימן – שיקולים הלכתיים" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 111-116.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן