ניסויים רפואיים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: ניסויים רפואיים

לוי, יעקב. "בדיקת תרופות חדשות ובעיותיה ההלכתיות" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 22-23.
יעקובוביץ, עמנואל. "נסיונות רפואיים בגוף החי" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 5-7.
אברהם, אברהם. "נסיונות רפואיים בבעלי חיים ובבני אדם" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 633-638.
שטיינברג, אברהם. "שיבוט אדם ב – תאי גזע" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 353-382.
שטיינברג, אברהם. "רופא" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 1-80.
שטיינברג, אברהם. "צער בעלי חיים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 495-564.
שטינברג, אברהם. "ניסויים רפואיים בבני אדם – נספח ב': תקנת בריאות העם, 1980" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס''ו, עמ' 555-562.
שטינברג, אברהם. "ניסויים רפואיים בבני אדם – נספח א: חקיקה מוסרית של ההסתדרות הרפואית – הצהרת הלסינקי, 1964" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס''ו, עמ' 544-554.
שטינברג, אברהם. "ניסויים רפואיים בבני אדם" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס''ו, עמ' 473-511.
שטינברג, אברהם. "קביעת רגע המוות – סקירת עמדות" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 195-205.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן