ניצול מיני Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: ניצול מיני

שטיינברג, אברהם. "שוטה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז’), תשס"ז, עמ' 533-623.
הלפרין, מרדכי, ואחרים. "דו״ח ועדת הבירור להגנה על חולי נפש מאושפזים מפני תקיפה וניצול מיני; מבוא" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 35-36.
למברג, מרדכי. "ניצול מיני בחולי נפש מאושפזים" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 39-56.
הלפרין, מרדכי. "ההגנה על חולי נפש מאושפזים מפני תקיפה וניצול מיני" ספר אסיא ח, עמ' 195-196.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן