עובר Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: עובר

הרשקוביץ, בת שבע, וענת סין-הרשקו. "בדיקות בהריון" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 89-102.
לוין, אייבי, וענת ספרן. "הפריה חוץ גופית (הח"ג) – (תשנ"ה) 1995" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 52-82.
פרייאר, זרם. "השפעתן של מחלות וירליות על העובר" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 14-16.
Jotkowitz, Alan . "Self-Sacrifice and Autonomy: Can a Woman Be Forced to Undergo a Cesarean Section in Order to Save the Life of the Fetus?" JME 8.2, 2016, עמ' 17-22.
הלפרין, מרדכי. "International Responsa Project: Saving lives – positions at different hospitals; Donating embryos for IVF" JME 7.2, 2010, עמ' 69.
הלוי סולובייצ'יק, אהרן. "בענין פיקוח נפש של עובר – על מעמדו של עובר בהלכה" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 57-65.
שטיינברג, אברהם. "עובר" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס"ז, עמ' 857-956.
וולדנברג, אליעזר. "חלול שבת בספק סכנה לעובר" חוברת אסיא ט, תשל"ד, עמ' 32.
מאיר, דוד, ואחרים. "מכתבים למערכת – מוות מוחי; הוצאת וולד לאחר מות האם; צום מיניקות ומעוברות ביוה"כ; טלטול וניוול המת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 183-195.
שפרן, יגאל. "הצלת עובר המצוי בגופה של נפטרת — היבטים הלכתיים" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 95-118.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן