פג Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: פג

שטינברג, אברהם. "ילוד" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג’), תשס''ו, עמ' 838-950.
זילברשטיין, יצחק, וא וילונסקי. "פגים ונפלים ביחידת טיפול נמרץ ילודים — הבטים הלכתיים: שו”ת" חוברת אסיא לח, תשד"מ, עמ' 30-39.
גוטל, נריה. "הפגות בהלכה השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 49-63.
גוטל, נריה. "הפַּגּוּת בהלכה פרק ב’ – שרשי הפסיקה ויסודותיה" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 85-128.
גוטל, נריה. "הפגות לאור ההלכה – פרק א: קריטריונים המכריעים מצב הולד" חוברת אסיא מד, תשמ"ח, עמ' 5-30.
, "אבלות על נפל שחי יותר משלושים יום" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 141-145.
בר אילן, יחיאל, ואחרים. "טיפול בפגים שאינם בני קיימא או הצפויים לחיי יסורים" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 130-139.
גוטל, נריה. "הפגות בהלכה – השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 115-129.
וואלפיש, יעקב. "בן שמונה – תיקון טעות בציטוט" ספר אסיא ח, עמ' 321-324.
רייס, רוזמרי, ואבנר אש. "בן שמונה – מקורות קלאסיים לאמונה עממית" ספר אסיא ח, עמ' 315-320.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן