פציעה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: פציעה

לוי, יעקב. "בין דם לדם" חוברת אסיא ח, תשל"ג, עמ' 19-22.
עוזיאל, בן-ציון. "סכומי התשובות בענייני רפואה והלכה מתוך שאלות ותשובות "משפטי עוזיאל" (חלק שלישי משלשה חלקים)" חוברת אסיא טו, תשל"ז, עמ' 21-28.
, "האם יש צורך רפואי לתפור חתכים בשבת וביום טוב?" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 30-42.
נמיר, סודי. "הטיפול בפצע פתוח בשבת" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 21-29.
, "הוראות הלכתיות לצוות מד"א בשבת ויו"ט" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 5-12.
קטן, חנה. "מי מוסמך לקבוע שקיים "פצע בצואר הרחם"?" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 188-189.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן