צום יום כיפור Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: צום יום כיפור

שקאני, אשר. "דין צום יוה”כ בזמן מגפת הקורונה" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 101-112.
, "מידות ושעורים לחולה ביום הכפורים" חוברת אסיא ט, תשל"ד, עמ' 33.
שפי, אורלי. "צום יום הכיפורים והשפעתו על נשים מניקות" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 126-142.
מאיר, דוד, ואחרים. "מכתבים למערכת – מוות מוחי; הוצאת וולד לאחר מות האם; צום מיניקות ומעוברות ביוה”כ; טלטול וניוול המת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 183-195.
, "צום יום הכיפורים לחולי סוכרת – סקירה רפואית-הלכתית" חוברת אסיא צז-צח, תשע''ה, עמ' 11-25.
פרימר, דב. "מעוברות ומניקות בצום ט’ באב ויום הכיפורים – הוראות הלכתיות של פוסקי דורנו" חוברת אסיא צז-צח, תשע''ה, עמ' 5-10.
נבנצל, אביגדור. "כפיה על תרומת דם, הסכמת קטן לתרומת איברים, והיתר שתיה למניקות ביום הכיפורים" ספר אסיא י, עמ' 11.
קטן, יואל. "שתיית נשים מיניקות ביום הכיפורים" ספר אסיא ט, עמ' 137.
שפי, אורלי. "צום יום הכיפורים והשפעתו על נשים מניקות" ספר אסיא ט, עמ' 120-136.
אבינר, אלישע. "צום מינקת ומעוברת ביוה”כ" ספר אסיא ט, עמ' 118-119.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן