רופא Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: רופא

פיינשטיין, משה. "ברופא – אם מותר ליסע לבי"ח הרחוק ממנו בשבת ויו"ט" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 21.
וולנר, משה דב. "בדין שכר הרופא" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 30-31.
רקובר, נחום. "בדין עדות רופא" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 33.
וישליצקי, ל, וי. פריימן. "הערות ותגובות – התכתבות בנושא נסיעת רופא בשבת" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 34-36.
הילדסהיימר, עזריאל. "תשובת הרב ע. הילדסהיימר ז״ל לד״ר י.פרויס ז״ל בענין שכר שבת לרופא" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 5-8.
נבנצל, אביגדור. "הערות ותגובות – קוראים כותבים (הערות הרב נבנצל)" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 35.
שטיינברג, אברהם מנחם הלוי . "רופא כהן – בבית גוסס" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 29.
גליק, שמעון. "Physicians' Strikes: Ethical and Halachic Considerations" JME 8.1, 2011, עמ' 8-13.
אברהם, אברהם. "Halachot for the Physician on the Sabbath and Festivals" JME 6,2, 2008, עמ' 60-63.
שטינברג, אברהם. "מנחה לשלמה – קיבוץ ועריכה של פסקי מרן הגאון פוסק הדור מוהר״ר שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל בהלכות הנוגעות לחולה, לרופא, ולרפואה" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 48-78.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן