רפואה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: רפואה

, "סרטן השחלות" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 334-358.
קטן, חנה, ואחרים. "אמצעי מניעה – מבט הלכתי-רפואי" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 139-147.
שטינברג, אברהם. "הקדמה" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 1-7.
הלברשטט, חיים. "קוים לדמותו של ד"ר פ. שלזינגר ז"ל והתפתחות הרפואה בימיו" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 7-11.
בירמן, אדווין. "הביולוגיה של ההזדקנות" חוברת אסיא לו – הזקנה ביהדות, 1983, עמ' 71-95.
Gold, Azgad. "Judaism and Medicine: Future Directions" JME 8.2, 2016, עמ' 56-60.
הלפרין, מרדכי. "The Tradition of Metzitza: Restoring a Forgotten Medical Indication" JME 8.1, 2011, עמ' 23-35.
אייזנברג, דניאל. "A Jewish Approach to Technology in Medicine" JME 8.1, 2011, עמ' 14-21.
Jotkowitz, Alan . "On the Fiftieth Anniversary of the Publication of “Jewish Medical Ethics”" JME 8.1, 2011, עמ' 4-7.
שמש, אברהם. ""The Powerful Drug": Opium and its Derivatives in Medieval and Modern Medicine in the Light of Jewish Literature" JME 7,1, 2009, עמ' 61-70.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן