רפואת נשים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: רפואת נשים

, "מכתבים למערכת: סירוס באישה" חוברת אסיא יג, תשל"ו, עמ' 38-39.
, "תגובה ל”משנת הבנין ומשנת הבית החיצון” – ביקורת, ביאור אחר; תגובת המחבר" חוברת אסיא קיג-קיד, תשע"ט, עמ' 201-210.
, "משנת הבית ומשנת הבית החיצון" חוברת אסיא קיא-קיב, תשע"ט, עמ' 132-164.
הלפרין, מרדכי. "הנמשל במשנת הבניין – קשיים וחידושים" חוברת אסיא קיא-קיב, תשע"ט, עמ' 129-131.
הלפרין, מרדכי. "פולטת ש”ז – מציאות והלכה" חוברת אסיא צה-צו, תשע''ה, עמ' 144-150.
הלפרין, מרדכי. "הכרת האנטומיה הגניטלית – מפתח להבנת חז”ל" חוברת אסיא פה-פו, תשס''ט, עמ' 105-121.
הלפרין, מרדכי. "סימן לה – המיקום המדוייק של “בין השיניים” הכרת האנטומיה הגניטלית כמפתח להבנת חז”ל" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 425-441.
הלפרין, מרדכי. "האם לחסן את הבנות נגד וירוס הפפילומה? תגובה למאמר של ד”ר קטן" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 456.
מלאך, דניאל. "רפואת נשים ותמותת תינוקות ב”ספר חסידים”" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 149-170.
לוי, אורי. "טענת דמים ופתח-פתוח בבוגרת – הלכה ומציאות" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 379-387.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן