שבועת הרופא Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: שבועת הרופא

שטינברג, אברהם. "תפילות ושבועות של חולים ורופאים" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 14-22.
שטיינברג, אברהם. "רופא – נספח – שבועות רופאים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז’), תשס"ז, עמ' 111-129.
, "שבועת אסף הרופא" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 18-19.
גליק, שמעון. "הרופא היהודי מי הוא ואיזהו?" חוברת אסיא לה, תשמ"ג, עמ' 5-9.
, "שבועת אסף הרופא" ספר אסיא א, עמ' 257.
שטיינברג, אברהם. "תפילות ושבועות של חולים ורופאים" ספר אסיא א, עמ' 248-256.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן