תרומת איברים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: תרומת איברים

שטיינברג, משה. "השתלת קרנית ממת לחי" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 31.
Jotkowitz, Alan . "A Jewish Perspective on Compensation for Kidney Donation" JME 7.2, 2010, עמ' 13-19.
אייזנברג, דניאל. "Organ and Tissue Donation" JME 6,2, 2008, עמ' 4-12.
בלייך, דוד. "Religious Traditions and Public Policy" JME BOOK II, 2005, עמ' 31-50.
בר-אילן, נפתלי. "בענין מי שתורם לב או כבד להשתלה" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 125-135.
דיק, יהודה. "תרומת איברים מגוסס להצלת חיי אדם" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 116-125.
הלפרין, מרדכי. "" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 3-5.
גורן, שלמה, ואליעזר וולדנברג. "דין ברכת הגומל למי שתרם איבר מגופו; הגדרת המוות בהלכה" חוברת אסיא טז, תשל"ז, עמ' 17.
רון-וכסלר, מנחם. "שימור עור המת לטיפול בחולי כויה" חוברת אסיא כז-כח, תשמ"א, עמ' 14-16.
שטיינברג, משה. "״בנק״ עור אדם מת – לאור ההלכה" חוברת אסיא כט-ל, תשמ"א, עמ' 43-44.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן