תרומת מח עצם Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: תרומת מח עצם

שטרנבוך, משה. "Can an Agreement to Donate Bone Marrow be Retracted?" JME 8.2, 2016, עמ' 54-55.
הלפרין, מרדכי. "Retracting an Agreement to Donate Bone Marrow: Introduction to the Halachic Discussion" JME 8.2, 2016, עמ' 53.
וינרוט, אברהם. "Breach of Contract to Donate Bone Marrow" JME 8.2, 2016, עמ' 43-52.
, "Retracting an Agreement to Donate Bone Marrow: Background to the Discussion" JME 8.2, 2016, עמ' 40-42.
אייזנברג, דניאל. "Organ and Tissue Donation" JME 6,2, 2008, עמ' 4-12.
שטיינברג, אברהם. "עצמות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 235-263.
בר-אילן, נפתלי. "תרומת מח־עצם – הבטים הלכתיים" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 59-71.
פרימר, זאב, ואחרים. "מכתבים למערכת: הטית חץ; משחות בשבת; תרונמת מח עצם; כתם בנטילת גלולות; הרגשה; בדיקות" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 196-220.
שטרנבוך, משה, ואחרים. "חזרה מתרומת מח עצם – הערות ושו"ת" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 92-94.
הלפרין, מרדכי. "חזרה מהסכמה לתרומת מח עצם – מבוא לדיון ההלכתי" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 88-91.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן