מבצע!

רפואה, מציאות והלכה: לשון חכמים מרפא (מהדורה מקוונת)

50.00 40.00

מהדורה מקוונת: הספר ישלח לכתובת הדוא"ל כקובץ PDF.

ספר יסוד ברפואה והלכה המציג סוגיות ברפואה והלכה תוך הבהרת הנתונים המדעיים והרפואיים בשפה ברורה ונעימה, והסברתם הנכונה מכוונת את המעיין להבין טוב יותר את דברי חז"ל העומדים כמסמרות נטועים.

מחבר: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

קטגוריה:

תיאור

הספר עונה על צורך חשוב ולא פשוט בעולמה של תורה. ידועים דברי הזוהר (ח"א, וירא קיז א) "ובשית מאה שנין לשתיתאה יתפתחון שערי דחכמתא", דהיינו שבשנת ת"ר לאלף השישי, יפתחו שערי חכמה, ותתרבה חכמה בעולם. בחכמות העולם – 'המדעים המדוייקים' בלשון ימינו, השינוי ניכר מאד. המדע התפתח במאתים השנה האחרונות פי כמה וכמה מכל מה שהתפתח באלפי השנים שקודם לכן. מדברי מו"ר הג"ר אביגדר נבנצל שליט"א למדנו כי כוונת הזוהר איננה רק לפתיחת שערי חכמה של חכמות העולם. אלא כוונת הזוהר היא גם ואולי בעיקר, לחכמת התורה, שגם בה נפתחו  בתקופה זו שערי חכמה חדשים שלא היו פתוחים בעבר.

. . . פתיחת שערי החכמה מאפשרת לנו היום להבין הרבה מאמרי חז"ל שהיו מופלאים דורות רבים.

. . . הנתונים המדעיים מובהרים בשפה ברורה ונעימה, והסברתם הנכונה מכוונת את המעיין להבין טוב יותר את דברי חז"ל העומדים כמסמרות נטועים.

(מתוך הקדמת המחבר)

מאת: ד"ר מרדכי הלפרין

תשע"ב, 2011.