נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי וילונסקי, א

זילברשטיין, יצחק, וא וילונסקי. "פגים ונפלים ביחידת טיפול נמרץ ילודים — הבטים הלכתיים: שו"ת" חוברת אסיא לח, תשד"מ, עמ' 30-39.
זילברשטיין, יצחק, וא וילונסקי. "פגים ונפלים ביחידה לטיפול נמרץ" ספר אסיא ו, עמ' 41-50.