נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

פגים ונפלים ביחידה לטיפול נמרץ

זילברשטיין, יצחק, וא וילונסקי. "פגים ונפלים ביחידה לטיפול נמרץ" ספר אסיא ו, עמ' 41-50.

פגים ונפלים ביחידה לטיפול נמרץ

הרב יצחק זילברשטיין

ד"ר א. וילונסקי

פגים ונפלים ביחידת טיפול נמרץ ילודים – הבטים הלכתיים

שאלה ותשובה

תשובה

אבלות וקבורה :

חליצה

פדיון הבן

מצוה על הרופא לבדוק ולהבחין

ירושת בכור

חלול שבת

נדה וטומאת לידה

פג ששהה באינקובטור ויצא, ממתי מונים לו ל' יום ?

לשאלה ב' :

טומאת אהל המת

לשאלה ג' :

לשאלה ד' : האם נתן לתת שם לתינוק זכר לפני המילה ?

לשאלה ה' : האם יש לבצע מילה לתינוק לאחר המות לפני הקבורה ?

שאלה ו' : האם יש המלצות לגבי קבורה ותקופת האבל לאחר פטירת תינוק ?

לשאלה ז' : נתוח לאחר המות בנפלים

האם הסתכלות במת נחשבת להנאה שאסורה

לשאלה ח' : מתי לתת שם לילדה ?

כתב בספר הברית: (סימן רס"ה לקוטי הלכות נ"ג). לא מצינו שעת הכושר שתקנו חז"ל שיקראו לנקבה שם בישראל אלא דבכמה מקומות המנהג כשהאב עולה לתורה נותן לה שם בעת שהחזן נותן לו מי שברך. ויש נוהגים ליתן שם לביתו ביום הלידה. ויש מקומות שנותנים שם לבת בסוף חדשן לפי שהאשה משולה לירח. ובספר מגדל עז כתב ביום שבת קודש שהולכת היולדת נקבה בבית הכנסת עושים "מי שברך" לילדה וקורים לה שם בישראל. ואם אינה הולכת, מכל מקום האב או אחרים נותנים לה שם בסוף ד' שבועות משקרובה לצאת מספק נפל. ובשבת עושים קצת שמחה בחילוק קליות ואגוזים לילדים. המבקרים הילדה וקורים על עריסתה פסוקי ברכה… ובספר תפארת בנים הביא בשם בני יששכר לקרא שם לבנות בהזדמנות הראשונה בקריאת התורה בשני או בחמישי למזל ולברכה.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.