נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי דורסט, אריה

דורסט, אריה. "An Overview of Organ Transplantation" JME BOOK I, עמ' 371-377.
דורסט, אריה. "Organ Transplantation – Ethicsl Aspects" (1993) Proceedings of the First International Colloquium – Medicine, Ethics& Jewish Law, עמ' 33.
דורסט, אריה. "השתלת איברים – תמונת מצב עולמית" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 185-189.