נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי קופיאצקי, ארי

קופיאצקי, ארי. "Down's Syndrome: Informing the Parents – Guidelines with a Jewish Perspective" JME 2,1, 1991, עמ' 11-16.
שפרן, יגאל, וארי קופיאצקי. "General Anesthesia or Conscious Sedation with Restraint: Treating the Young Child from a Jewish Ethical Perspective" JME 5,1, עמ' 29-39.
קופיאצקי, ארי. "Down’s Syndrome: Informing the Parents" JME BOOK I, עמ' 277-291.