נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

Down's Syndrome: Informing the Parents – Guidelines with a Jewish Perspective

קופיאצקי, ארי. "Down's Syndrome: Informing the Parents – Guidelines with a Jewish Perspective" JME 2,1, 1991, עמ' 11-16.