נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי הרשקוביץ, בת שבע

הרשקוביץ, בת שבע, ואלחנן בראון. "תשמיש בהריון חז"ל מול חכמי יוון לאור המחקר החדיש" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 113-121.
הרשקוביץ, בת שבע, וענת סין-הרשקו. "בדיקות בהריון" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 89-102.
הרשקוביץ, בת שבע. "The “Value” of a Baby" JME BOOK II, 2005, עמ' 190-193.
הרשקוביץ, בת שבע. "עישון וסרטן — רקע רפואי" חוברת אסיא לז, תשמ"ד, עמ' 17-20.
הרשקוביץ, בת שבע. ""התינוק היקר"" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 34-38.
הרשקוביץ, בת שבע. "בדיקות בהריון" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 18-32.
הרשקוביץ, בת שבע, ואלחנן בראון. "תשמיש בהריון – חז״ל מול חכמי יוון לאור המחקר החדיש" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 83-91.
הרשקוביץ, בת שבע. "עוד על אמירת אמת לחולה ולבן משפחה" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 170-171.
הרשקוביץ, בת שבע. "עוד על הנקה ועל תרופות נוגדות דיכאון" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 424.
הרשקוביץ, בת שבע. "עצבות, דיכאון ופסיכוזה לאחר לידה" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 408-413.