נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ארליך, דב

ארליך, דב. "הרקע הרפואי להפסקת הריון כמבוא לדיון הלכתי" חוברת אסיא ט, תשל"ד, עמ' 7-13.
ארליך, דב. "בענין נתוח שלאחר המות" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 22.
ארליך, דב. "הנתיחה לאחר המות – סקר עמדות ראשוני בקרב אנשי רפואה" חוברת אסיא מא, תשמ"ו, עמ' 12-21.
ארליך, דב. "הנתיחה לאחר המוות – סקר עמדות ראשוני בקרב אנשי רפואה" ספר אסיא ו, עמ' 290-299.
שטיינברג, אברהם, ואחרים. "ניסויים רפואיים בבני אדם" ספר אסיא ג, עמ' 281-294.
ארליך, דב. "הרקע הרפואי להפסקת ההריון כמובא לדיון הלכתי" ספר אסיא א, עמ' 70-77.