נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הנתיחה לאחר המוות – סקר עמדות ראשוני בקרב אנשי רפואה

ארליך, דב. "הנתיחה לאחר המוות – סקר עמדות ראשוני בקרב אנשי רפואה" ספר אסיא ו, עמ' 290-299.

הנתיחה לאחר המוות – סקר עמדות ראשוני בקרב אנשי רפואה

ד"ר ד. ארליך (ז"ל)

הנתיחה לאחר המות – סקר עמדות ראשוני בקרב אנשי רפואה

חומר ושיטות

דיון

חיוב הנתיחה לקידום המדע או שלילתה

נתיחה לקביעת אבחנה מול נתיחה לקידום המדע

יוצאי ארצות המזרח מול יוצאי ארצות המערב

נתיחה של קרובי משפחה

בסיכום

נבדקו עמדותיהם של 88 איש הקשורים לרפואה, בקשר לנתיחה שלאחר המוות. מסתבר כי רק 42% חייבו את הנתיחה.

נמצאו שינויים בעלי משמעות בין הנתיחה לקידום המדע לנתיחה לצרכי אבחון. הודגמו שינויים בעלי משמעות בין יוצאי ארצות המזרח ליוצאי ארצות המערב, ובמיוחד כאשר היתה התיחסות לקרובי משפחה; עובדות אשר הוסברו בחלקן בעמדתם המסורתית של קבוצת יוצאי ארצות המזרח.

מתוצאות בדיקה זו ניתן להסיק, שכל זמן שקיימת שלילה משמעותית בקרב אנשי המקצוע הרפואי לנתיחות מחקר שלאחר המוות, דעת הקהל כלפיהן תמשיך להיות שלילית גם בקרב הציבור החילוני, והמעונין להגדיל את מספר הנתיחות או ליצור דעת קהל חיובית כלפיהן אמור להיכשל.

 

BIBLIOGRAPHY

 

1 ) Jacobovitz .I., Torah and Mada; 4:55, 1974; (Hebrew);

2 ) Wolman M., Torah and Mada, 4:67, 1974; (Hebrew);

3 ) Sohn D., N.1'. State J. Med., 68:398, 1968;

4 ) Medical World News, June 9, 1967, p. 45;

5 ) Rosner F., Tradition, 11:43, 1971;

6 ) Yishai Y., Ethics in Sci and Med, 6:11 1979;

7 ) Davidson CS, J.A.M.A., 193:813, 1965;

8 ) Angrist A, J.A.M.A., 193:86, 1965;

9 ) Goodale F. and Gander GW, J. Wed. Educat, 51:897, 1976;

10 ) Goodale F. Amer. J. Clinical Pathol, 69:260, 1978;

11 ) Ehrlich D., Torah and ftwfada, 4:73, 1974 (Hebrew);

12 ) Ehrlich D., in El Hamekorot – A collection of Jewish viewpoints, 1976, p. 300;

13 ) Bohord MG, J.A.M.A., 193:810, 1965;

14 ) Miller GE, Brit. J. Med. Educat, 1:156, 1967.

15 ) Encyclopedia Britannica: Gross Anatomy, Vol. I edition 1967 p. 873;

16 ) Wearn JT, J. Med. Educat, 36:113, 1961;

17 ) Logan R, Brit. J. Med. Educat, 3:185, 1969;

18 ) Sobin LH. Brit. J. Med. Educat, 2:278, 1968;

19 ) Hazard JB, J.A.M.A., 193:805, 1965;

20 ) Madden SC, J.A.M.A., 193:812, 1965;

21 ) McManusJFA, J.A.M.A, 193:808, 1965;

22 ) Saladino AJ and Pailey ML, Amer. J. of Clinical Pathol. 69:253, 1978;

23 ) Kubler-Rosse E, On Death and Dying, N.Y. Macmillan 1969;

24 ) Greenberg IM, Studies on attitudes toward death, in: death and dying,, attitudes of patient and doctor; group for the advancement of psychiatry, Symposium 11, 1965 p. 623;

25 ) Tylor EB, Primitive E culture N.Y. Putmans 6th ed. 1920.

26 ) Palgi P and Abramovitch H. Ann Rev Anthropol, 13:385, 1984;

27 ) Feifel H, The meaning of death, N.Y. McGraw Hill 1959;

28 ) Feifel H., Ann N.Y. Acad Sci, 164:669, 1969;

29 ) Getty L, and Kneisl CR.NurseRes 23:50, 1974;

30 ) Feifel H. Attitudes toward death – A psychological perspective, in Death, Current Perspectives. Schneider ES, Palo-Alto California, Mayfield Pub. 1976.

31 ) J. Med. Educat 47:169, 1972;

32 ) Tyano S., The physicians attitude toward death. in: The dying human, ed. De Vries A. and Carmi A. Turtledove Pub. Israel 1979 p. 201;

33 ) Olin HS. J. Med. Educat. 47:564, 1972;

34 ) Introduction to Clinical Medicine. in: Harrisons Principles of Internal Medicine. IOth ed. Mcgraw Hill Pub. 1983, p. l;

35 ) Chamberlain EN and Ogilvie C: Symptoms and Signs in Clinical Medicine. J Wright and Sons Bristol 1974 p. 19;

36 ) Heglin

37 ) Smooha S: Megamoth 28:169, 1984; (in Hebrew);

38 ) Shokeid M: Megamoth 28:250, 1984;.(in Hebrew);

39 ) Eisenstadt SN: Human Relations 5:223, 1952;

40 ) Bar Lev M. and Kedem P. Megamot 28:265, 1984 (in Hebrew);

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.