נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי קטן, חנה

קטן, חנה. "חיסון נגד נגיף הפפילומה – עדכון תשפ"ב" חוברת אסיא קכג-קכד, 2022, עמ' 230.
קטן, חנה, ומרדכי הלפרין. "בחירת מין הילוד" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 408-410.
קטן, חנה. "התערבות הורמונלית חיובית" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 324-326.
קטן, חנה, ויואל קטן. "הסליל (Essure) כאמצעי מניעה חדש: חסימת החצוצרות ב'גרמא'" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 292.
קטן, חנה, ואחרים. "חשש הפלה בעקבות התקן תוך-רחמי, ושימוש בגלולות אצל נשים מבוגרות" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 173-185.
קטן, חנה, ואחרים. "אמצעי מניעה – מבט הלכתי-רפואי" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 139-147.
קטן, חנה. "מכתבים למערכת: עיתוי הריון לאחר ניתוח קיסרי" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 91-92.
קטן, יואל, ואחרים. "אמצעי מניעה — מבט הלכתי־רפואי" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 114-123.
קטן, חנה, ואחרים. "שימוש בהתקן תוך־רחמי לאחר חיתוך דופן" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 112-113.
בראון, אלחנן, וחנה קטן. "עיתוי הריון חוזר לאחר חיתוך דופן" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 107-111.