נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי דפנה, יעקב

דפנה, יעקב. "Hospitalization of Acute Psychotic Patients in Mixed Closed Wards" JME 2,1, 1991, עמ' 9-10.
דפנה, יעקב. "הנזק העלול להיגרם לחולה פסיכוטי אקוטי, עקב אישפוזו במחלקה סגורה מעורבת (דו-מינית)" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 39-43.
דפנה, יעקב. "Hospitalization of Psychotic Patients in Mixed Closed Wards" JME BOOK I, עמ' 337-341.
דפנה, יעקב. "הנזק העלול להיגרם לחולה פסיכוטי אקוטי, עקב אשפוזו המחלקה סגורה מעורבת" ספר אסיא ח, עמ' 190-194.