נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

Hospitalization of Acute Psychotic Patients in Mixed Closed Wards

דפנה, יעקב. "Hospitalization of Acute Psychotic Patients in Mixed Closed Wards" JME 2,1, 1991, עמ' 9-10.