נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי מרק, מוטי

מרק, מוטי. "Psychiatry in the 1990's" (1993) Proceedings of the First International Colloquium – Medicine, Ethics& Jewish Law, עמ' 40.
מרק, מוטי. "רקע רפואי עדכני בנושא פסיכיאטריה" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 204-208.