נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי טל-אור( (טרטנר), עלי

יאקאב, משה, ועלי טל-אור( (טרטנר). "מכתבים למערכת – איסור עישון; זקנה ביהדות" חוברת אסיא לח, תשד"מ, עמ' 85.
טל-אור( (טרטנר), עלי. "מעלים אזנים בשבת – דוגמא לדיון הלכתי־אורטופדי בנושא פריקות" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 52-61.
טל-אור( (טרטנר), עלי. "מעלים אוזניים בשבת – דוגמא לדיון הלכתי-אורטופדי בפריקות" ספר אסיא ז, עמ' 267-278.