נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ישי, רם

ישי, רם. "The Welfare of the Individual and the Needs of Society Needs of Society" (1993) Proceedings of the First International Colloquium – Medicine, Ethics& Jewish Law, עמ' 12-13.
ישי, רם. "ברכת יו"ר החברה הישראלית לאתיקה רפואית" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 19.