נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי קופיאצקי, איתן

קופיאצקי, איתן. "פדיון הבן לאחר הפלה של עובר IVF" חוברת אסיא קכא-קכב, 2021, עמ' 161-164.
קופיאצקי, איתן. "פדיון הבן באישה בעלת רחם כפול" חוברת אסיא קיג-קיד, תשע"ט, עמ' 109-115.
קופיאצקי, איתן. "ברכת הגומל: טיפול יהודי טקסי לאירועים טראומטיים" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 135-144.
קופיאצקי, איתן. "שימוש בקרם לחות בשבת" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 155-158.
קופיאצקי, איתן. "חיתוך חבל הטבור על ידי בעל היולדת" חוברת אסיא קא-קב, תשע''ו, עמ' 125-128.
קופיאצקי, איתן. "חיתוך חבל הטבור על ידי בעל היולדת" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 341-344.