נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי הלפרין, מרדכי

הלפרין, מרדכי. "ערלה כבושה והטפת דם ברית" חוברת אסיא קכג-קכד, 2022, עמ' 92-103.
הלפרין, מרדכי. "הנחיות לתענית אסתר תשפ"א" חוברת אסיא קיט-קכ (קובץ הקורונה – גל שלישי – חיסונים וקדימויות), 2021, עמ' 212-214.
הלפרין, מרדכי. "חיסון בשבת להקדמת עצירת המגפה" חוברת אסיא קיט-קכ (קובץ הקורונה – גל שלישי – חיסונים וקדימויות), 2021, עמ' 192-202.
הלפרין, מרדכי. "מהם חיסוני רנ"א-שליח (m-RNA)?" חוברת אסיא קיט-קכ (קובץ הקורונה – גל שלישי – חיסונים וקדימויות), 2021, עמ' 81-84.
הלפרין, מרדכי, ואחרים. "Heart Transplants in Israel – Decision of the Chief Rabbinate Council" JME 1,2, 1989, עמ' 2-10.
קטן, חנה, ומרדכי הלפרין. "בחירת מין הילוד" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 408-410.
טולדאנו, גבריאל, ומרדכי הלפרין. "איפור קבוע לאחר טיפולים כימותרפים – שו"ת" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 396-398.
הלפרין, מרדכי. "דיווח אמת לחולה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 359.
הלפרין, מרדכי. "דיאפרגמה – דעת הגרש"ז אויערבאך לפני חזרה ולאחריה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 234-250.
רבינזון, יעקב, ומרדכי הלפרין. "האם בהרס רירית הרחם יש משום סירוס?" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 200-214.