נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי הלפרין, מרדכי

הלפרין, מרדכי, ואחרים. "Heart Transplants in Israel – Decision of the Chief Rabbinate Council" JME 1,2, 1989, עמ' 2-10.
קטן, חנה, ומרדכי הלפרין. "בחירת מין הילוד" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 408-410.
טולדאנו, גבריאל, ומרדכי הלפרין. "איפור קבוע לאחר טיפולים כימותרפים – שו"ת" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 396-398.
הלפרין, מרדכי. "דיווח אמת לחולה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 359.
הלפרין, מרדכי. "דיאפרגמה – דעת הגרש"ז אויערבאך לפני חזרה ולאחריה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 234-250.
רבינזון, יעקב, ומרדכי הלפרין. "האם בהרס רירית הרחם יש משום סירוס?" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 200-214.
הלפרין, מרדכי. "התקן תוך-רחמי פרוגסטוגני בדמם ווסתי כבד כטיפול מונע כריתת רחם – היבטים רפואיים, אפידמיולוגיים והלכתיים" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 187-199.
הלפרין, מרדכי. "האם הגלולות באמת מסוכנות לבריאות? – הערת סיכום" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 186.
הלפרין, מרדכי. "דימום מחמת התקן תוך-רחמי (IUD) – רקע רפואי והלכתידימום מחמת התקן תוך-רחמי (IUD) – רקע רפואי והלכתי" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 161-166.
הלפרין, מרדכי. "שלבי הלידה ב"יד החזקה" לרמב"ם – עיונים הלכתיים ומבט רפואי" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 127-133.