נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ליאור, דוב

כ"ץ, אריה, ואחרים. "טיפולי פוריות בשבת" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 43-60.
אריאל, יעקב, ואחרים. "פצוע דכא בעקרות יתרוגנית – שו"ת" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 183-197.
אריאל, יעקב, ואחרים. "פצוע דכא בעקרות יתרוגנית" חוברת אסיא עא-עב, עמ' 144-202.
אריאל, יעקב, ואחרים. "דו"ח הוועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות" חוברת אסיא סט-ע, עמ' 5-23.
רוזן, ישראל, ואחרים. "פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב" ספר אסיא ד, עמ' 135-138.