נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ברוידא, חזקיהו אברהם

ברוידא, חזקיהו. "חובת הרופא לחולה, בנסיבות של חילוקי דעות ביניהם" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 80-84.
ברוידא, חזקיהו. "חובת הרופא לחולה בנסיבות של חילוקי דעות ביניהם" ספר אסיא ח, עמ' 41-45.